Hvad kan helbredes

 

Den kraftige stigning, der er konstateret for sygdomme som urinsyregigt, kræft, allergier og flere andre alvorlige sygdomme, kunne tyde på, at vi generelt set desværre har et lavt niveau af molybdæn, der synes at være en ikke uvæsentlig brik i forsvaret for sundheden. Men indtil nu er det udelukkende de personer med urinsyregigt, som har forøget kroppens indhold af molybdæn, som er blevet fri for urinsyregigten.