Et år senere: Urinsyregigt, kræft og allergi.

Urinsyregigt, cancer og allergi kan hver for sig forebygges.

Vi ved nu 100% sikkert, at urinsyregigt kan forebygges ved forøgelse af niveauet for molybdæn, og siden første januar 2007 er mange personer (globalt set) blevet urinsyregigten kvit. Det ugentlige antal er i stadig vækst. I slutningen af juli 2007 er mere end 500 personer om måneden (globalt set) befriet for urinsyregigten ved forøgelse af molybdæn-niveauet og det månedlige antal vokser stærkt. Disse tal bekræfter min påstand: molybdæn er co-enzym til xanthin-oxidase (der omdanner protein til urinsyre.)

I løbet af 2007 har det ved flere lejligheder vist sig, at visse allergier fremkommer ved et for lavt niveau af molybdæn i organismen, og at de kan forebygges med ved forøgelse af niveauet. Den videnskabelige forklaring på dette fænomen er foreløbig ikke klarlagt, men det påviser, at molybdæn styrker immunforsvaret.

Molybdæn er co-enzym til enzymet aldehyd oxidase, der nedbryder sukker og alkohol til slutproduktet eddikesyre. Men såfremt molybdæn-niveauet i organismen er for lavt, dannes der også acetaldehyd, som er forstadiet til eddikesyre, og acetaldehyd er en kræftfremkalder.

Molybdæn er co-enzym til enzymet sulfit-oxidase, der omdanner sulfit til sulfat. Hvis niveauet for molybdæn i organismen er for lavt, bliver hele mængden af sulfit ikke omdannet til sulfat, og den resterende sulfit-mængde er kræftfremkaldende.

Molybdæn er co-enzym til enzymet nitrat-reduktase, der omdanner nitrit til nitrat. Hvis niveauet for molybdæn i organismen er for lavt, resterer der uomdannet nitrit, som er kræftfremkaldende.

Det er skræmmende, at tilfælde af urinsyregigt, kræft og allergi er vokset kraftigt i de senere år, og at den relative vækst i de tre nævnte anomalier stort set er ens.

HVAD HAR KRÆFT, URINSYREGIGT OG ALLERGI TIL FÆLLES I ORGANISMEN?

ET FOR LAVT NIVEAU AF MOLYBDÆN!


I det samme forløbne tidsrum har forbruget af alkohol og sukker udvist en vækst, en vækst, der stort set svarer til væksten af tilfælde af urinsyregigt, allergier og kræft.

Jeg har tidligere påvist, at urinsyregigt forebygges ved forøgelse af organismens niveau for molybdæn.

Vi ved nu yderligere, at vi kan forebygge de former for kræft, der skyldes nitrit, sulfit og acetaldehyd ved en simpel forøgelse af molybdæn-niveauet i organismen.

Jeg fremsætter nu følgende dristige hypotese: Den videre udbredelse af et kræfttilfælde hos et menneske kan standses ved forøgelse af niveauet for molybdæn i organismen.

 ALLERGI


Beskrivelse af 2 tilfælde af pollen-allergi.

Min søn Christian kører ofte til arbejde på cykel, og en dag tog han i forårstiden turen gennem en lille skov.
Efter hjemkomsten ringede han til mig og fortalte: ”Pludselig begyndte snottet at løbe fra næsen, og vandet løb ud af øjnene. Det kriblede og krablede i hele kroppen. Hvad kan det mon være?? Er det ikke en art allergi?”
Jo, det mente jeg, at det kunne være.

”Jeg tror, at jeg vil tage nogle af de Molyb-Plus dråber, som du har opfundet”, sagde han.
Hvorfor vil du det, sagde jeg, du har jo ikke urinsyregigt!

En time efter ringede han til mig igen og sagde: ”Ved du hvad, jeg tog 10-15 dråber på én gang, og næsten straks var det hele væk!!!

Et årstid senere skulle jeg købe en vare i en helsekostforretning, hvor jeg er kunde. Jeg kunne ikke undgå at bemærke, at chefen bag disken havde meget røde øjne og så noget medtaget ud, og jeg spurgte ham, hvad der var i vejen.

”Jeg har en skrækkelig allergi”, sagde han og snøftede. ”Jeg cykler på arbejde og passerer et sted, hvor der kommer mange pollen, og hvert år i denne tid generer det mig rigtig meget.”
Så fortalte jeg ham om Christians tilfælde.

”Ved du hvad”, sagde chefen, ”jeg har jo Molyb-Plus på hylden, så jeg tager en flaske og spiser en 10-15 dråber i morgen, inden jeg cykler hjemmefra.”

En uges tid senere var jeg igen i butikken, og chefen kom mig i møde. Han så helt anderledes godt ud i ansigtet, og han sagde: ”Det er forbavsende, allergien er fuldstændig borte. Jeg har haft den allergi i omtrent 40 år, og jeg har prøvet alt, alt hvad der er muligt, piller, indsprøjtninger, pulvere og alle kloge råd fra læger og andre eksperter, og intet har hjulpet. Men Molyb-Plus gør mig mod-standsdygtig overfor de forbistrede pollen.”

 

 ALLOPURINOL OG URINSYREGIGT
==============================


Vort sundhedssystem ved, at sulfit, nitrit og acetaldehyd hver for sig har en betydelig kræftfremkaldende effekt.

Ved behandlingen af urinsyregigt anvendes normalt allopurinol til reduktion af smerterne.
Allopurinol ændrer protein-metabolismen, således at der dannes det letopløselige hypoxanthin i stedet for det uopløselige xanthin, som har nåleformede krystaller, der deponeres i ledmellemrum, hvorved disse krystaller stikker i ledhinderne med betydelige smerter til følge.

For mere end 10 år siden opdagede Svend Gammelby Jensen, at urinsyregigt opstår, når organismen indeholder for lidt molybdæn.

Molybdæn er co-enzym til de enzymer, der omdanner protein, sulfit, nitrit og acetaldehyd til henholdsvis urinsyre, sulfat, nitrat og eddikesyre.

Når niveauet for molybdæn er for lavt, kan mængden af protein, sulfit, nitrit og acetaldehyd hver for sig kun delvis omdannes korrekt til henholdsvis urinsyre, sulfat, nitrat og eddikesyre, og følgen er, at der i organismen resterer en større eller mindre restmængde af sulfit, nitrit og acetaldehyd, som hver for sig er kræftfremkaldende.

Ved behandling af urinsyregigt med allopurinol sker der ingen forøgelse af det for lave niveau af molybdæn, som er den egentlige årsag til urinsyregigten, og derfor udsættes den pågældende person for et kræfttilfælde, som måske først erkendes ved en langt senere lejlighed.

Det farlige stof acetaldehyd opstår ved nedbrydningen af alkohol og sukker.

Ved forøgelsen af niveauet for molybdæn forsvinder urinsyregigten hurtigt uden problemer, og samtidigt omdannes protein, sulfit, nitrit og acetaldehyd til både gavnlige, nødvendige og uskade-lige stoffer.

Charlottenlund, 1. juli 2007.
Svend Gammelby Jensen